Beslisnota bij De waardering van praktijkgericht onderwijs en de toekomst van het vmbo