Verzoek van het lid Jansen (NSC) om het CD Eerstelijnszorg woensdag 12 juni a.s. tot nader order uit te stellen