Convocatie besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over Productiviteit van uitvoeringsorganisaties