Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het vernielen van een unieke archeologische vindplaats in de gemeente Emmen