Beslisnota bij Tweede analyse ter voorbereiding van het richtinggevend besluit de Volksbank