Beslisnota bij Factsheet Strafrechtketenmonitor 2023