Antwoord op vragen van het lid Paternotte over ombouwen van onzelfstandige studentenkamers