Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over mijn gesprek met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de woningbouwafspraken