Appreciatie amendement en motie ingediend bij voorjaarsnota inzake financiering NCAB (Kamerstuk 36550-VI-4 en Kamerstuk 36550-15)