Appreciatie van de motie van het lid Mercelina over faciliteren dat belastingverdragen van Curaçao op passende wijze en zonder onnodige belemmeringen worden geratificeerd (Kamerstuk 36351-(R2184)-9)