Convocatie technische briefing Steun aan mensenrechtenverdedigers d.d. 20 juni 2024