Voorstel om aanvullend bij de technische briefing van het Ctgb een factsheet te vragen over hoe de verschillende trajecten zijn voor het goedkeuren van gewasbeschermingsmiddelen voor gebruik in Nederland