Herziene convocatie gesprek met de SLO en de wetenschappelijke Curriculumcommissie over de conceptkerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid d.d. 13 juni 2024