Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op brief Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND n.a.v. bijeenkomst over thema zorg en werk