Reactie bevoegde gezagen op het rapport van de Onderzoekraad voor de Veiligheid “Industrie en omwonenden”