Antwoord op vragen van de leden Michon-Derkzen en Tielen over de bijschrijfplicht in de horeca