Convocatie wetgevingsoverleg over de Slotwet en jaarverslag 2023 van het ministerie van Justitie en Veiligheid op 20 juni 2024