Inbreng verslag schriftelijk overleg over Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2023 (Kamerstuk 36560-X)