De gevolgen van de apparaattaakstelling voor het postennet