Convocatie inbreng schriftelijk overleg Jaarverantwoording 2023 ministeries J&V, EZK en BZK voor zover het onderwerpen over digitalisering betreft d.d. 17 juni 2024