Convocatie werkbezoek op uitnodiging van de G40 in het kader van de Participatiewet op 6 september 2024