Antwoord op vragen van het leden Sneller en Tjeerd de Groot over de verplichtingen voor financiële instellingen om financiering aan ontbossing te voorkomen