Reactie op de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) over het algoritmeregister