Antwoord op vragen van het lid Agema over de stand van zaken naar aanleiding van het bericht: 'Martine en Marieke moesten borstenfoto’s opsturen aan hun verzekeraar'