Verzoek namens de leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) om een kabinetsreactie op de ingediende initiatiefnota ‘Wolken aan de horizon’ (Kamerstuk 36574-2); alsmede inbrengdatum voor verslag vast te stellen en een notaoverleg te voeren na ommekomst van kabinetsreactie en beantwoording verslag.