Beslisnota bij Kamerbrief Openstelling subsidieregeling 'Vernieuwingen in de keten van visserij en aquacultuur'