Antwoord op vragen van het lid Kostic over het krantenartikel ‘Meer sleepnetvisserij in Nederlandse natuurgebieden dan in zes andere landen bij elkaar’