Nazending bijlage bij de brief 'Stand van zaken openstelling SDE++ 2024 en resultaten SDE++ 2023' (Kamerstuk 31239, nr. 398)