Gewijzigde motie van het lid Van Nispen over de dagvergoeding bij buitenlandse werkbezoeken voor Tweede Kamerleden afschaffen (t.v.v. 36528-8)