Herziene convocatie kennismakingsbijeenkomst Raad van State (tot nader order uitgesteld)