Beantwoording vragen van rapporteur Maatoug over het Jaarverslag Financiën en Nationale Schuld (IX) 2023 en het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer