Afschrift brief aan Gedeputeerde Staten van Zeeland inzake toepassing van staalslakken in de Deltawateren