Beslisnota bij Eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Bedrijfsfinanciering, ‘Kies voor Baten’