Stand van zaken juridische opvolging onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen