Beslisnota bij Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 15 en 16 juli 2024