Antwoord op vragen van de leden Faber-van de Klashorst, Vlottes, Boon en Markuszower over de 'Stichting Plant een Olijfboom'