Beslisnota bij antwoord op vragen van de leden De Hoop en Gabriëls over het bericht 'Vervuiling Jelsumer Feart komt van vliegbasis Leeuwarden'