Reactie op verzoek commissie met betrekking tot gang van zaken rondom Bijzonder Invaliditeitsverhoging (BIV)