Beslisnota bij Kamerbrief Verslag van een schriftelijk overleg over Onderzoek naar ervaren discriminatie bij burgers door banken en betaalinstellingen (Kamerstuk 32013-289)