Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van de leden Hirsch en Teunissen over de exportkredietverzekering voor het LNG-project in Mozambique