Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Dobbe over het bericht dat 73% van de zorgverleners aangeeft dat de tijd die ze aan administratie besteden de laatste vijf jaar is toegenomen