Beslisnota bij Toestemming voor deelname van de ADR aan een gesprek met de rapporteur ERTMS