Verzoek van het lid Aartsen de procedurevergadering te vervroegen naar 15.00 uur