De brief 'Stand van zaken openstelling SDE++ 2024 en resultaten SDE++ 2023'