Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg op 8 juli 2024 t.v.v. de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 16 juli 2024; agendapunten toegevoegd