Besluitenlijst vergadering commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven op 2 juli 2024