Afschriften van Koninklijke Besluiten houdende ontslag oud-bewindslieden, benoeming bewindslieden van het kabinet Schoof, departementale herindelingen en vervangingsregeling