Beslisnota bij Kamerbrief Informatie over de vogelgriepuitbraak in Duitsland op 2 juli 2024