Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 4 juli 2024