Besluitenlijst procedurevergadering commissie Rijksuitgaven - donderdag 4 juli 2024